O firmie

Ze względu na aptekarskie korzenie doskonale rozumiemy potrzeby naszych klientów, a naszym priorytetem jest ich satysfakcja z wykonywanych przez nas usług. Jesteśmy sprawdzonym i bezpiecznym partnerem, który na bieżąco reaguje na dynamiczne zmiany na rynku farmaceutycznym oraz potrzeby właścicieli aptek. Relacje biznesowe budujemy w oparciu o przejrzyste zasady.

Wspieramy niezależne apteki, nie posiadamy własnych aptek,
nie konkurujemy z naszymi klientami.

Hurtownia farmaceutyczna Silfarm powstała w 1995 r. Założyli ją członkowie Okręgowej Izby Aptekarskiej w Katowicach. W lipcu 1996 r. zrealizowano pierwszą sprzedaż. Firma zatrudniała wówczas 56 pracowników. Silfarm cały czas doskonali i podwyższa poziom oraz jakość obsługi klientów. W roku 2008 wdrożył system SAP i uruchomił nowoczesną automatykę magazynów do kompletacji towaru. W tym samym roku Silfarm rozpoczął proces łączenia się z Itero Katowice SA. W wyniku tego połączenia Itero-Silfarm stał się liderem na rynku śląskim, zaś zasięg dystrybucyjny połączonych firm objął ponad 2000 aptek.

Itero-Silfarm należy do Grupy NEUCA, która prowadzi działalność na styku wielu obszarów rynku ochrony zdrowia, co daje wyjątkowe możliwości rozwoju firmie i jej pracownikom.

Jesteśmy liderem w hurtowej dystrybucji farmaceutyków, która jest naszą najważniejszą działalnością. Równolegle Grupa NEUCA rozwija synergiczne biznesy Mamy pozycję eksperta w wielu ściśle współpracujących w ramach rynku zdrowia segmentach: handlu hurtowym, produkcji farmaceutyków, marketingu, logistyce, zarządzaniu siecią przychodni lekarskich, badaniach klinicznych, telemedycynie, informatyce, reklamie i mediach.

Grupa NEUCA jako jedyna aktywnie wspiera niezależnych aptekarzy, którzy są jej strategicznym partnerem.